Klik hier voor online aanmelden!

DE NATIONALE BINNENLUCHTDAG 2015 ZAL OP 10 EN 12 DECEMBER 2015 DOOR GROUP4WELLNESS IN DEN BOSCH WORDEN GEORGANISEERD ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN 2015 O.A. VIBA EXPOSITIE, NIBE BOUWBIOLOGIE, DE WOONBIOLOOG, DE WERKBIOLOOG, BRIQS, MEUTZNER LICHTADVIES, DE WOLFF AKOESTIEK EN LESCRAUWAET LIFESTYLE AND ENVIRONMENT WAAROVER BINNENKORT MEER INFORMATIE OP WWW.DENATIONALEBINNENMILIEUDAGEN.NL


 

DE NATIONALE BINNENLUCHTDAG 2011

Raymond Lescrauwaet

(Meettechnicus & Binnenmilieu adviseur)

Frans Rasenberg

(Wetenschapper binnenmilieu)

Een ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals en tevens een ervaringsmiddag toegespitst op professionals mits er voldoende deelnemers zijn. Rondom het complexe thema binnenluchtkwaliteit waar meer dan 20 boeiende binnenlandse en buitenlandse sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is de aansprekende Stichting VIBA Expositie in Den Bosch, waar u 1500 m2 tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken. Wij verwachten op vrijdag circa 60 en op zaterdag meer dan 80 geinteresseerde bezoekers waarvan velen met eigen gezondheidservaringen i.r.t. binnenluchtkwaliteit. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Binnenluchtdag 2011 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte aankondiging en een korte samenvatting van de lezing te maken om later op deze website te kunnen plaatsten.

In de grote zaal geven de sprekers de lezingen in het Nederlands en enkele in het Engels. In de bovenzaal is er separaat een doorlopend (korte) lezingen programma van professionele ervaringen uit de praktijk en tevens een forse uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten voor een goede binnenluchtkwaliteit van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten en producten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes,koffie, thee en jus d\'orange tegen betaling verkrijgbaar. Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve dagindeling voor de middag zal in de loop van zaterdag 29 januari 2011 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Binnenluchtdag 2011 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten. Wel dienen zij op zaterdag gewoon entree te betalen zoals de andere bezoekers. De overige sprekers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding, krijgen de lunch/dranken aangeboden en betalen vanzelfsprekend geen entree.

Voor uw informatie:

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op de vergelijkbare website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Mogelijk zal het bovenstaande ook voor De Nationale Binnenluchtdag 2011 gaan gelden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE BINNENLUCHTDAG?

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van luchtvervuiling in de binnenomgeving. Dit wordt mede veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid onnatuurlijke emissies van producten en apparaten die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Daarnaast zien wij in het binnenmilieu een toename van gevaarlijke bacterien die steeds meer resistent worden. Ook staat energiebesparing in de praktijk vaak haaks op een gezond binnenmilieu door te weinig natuurlijke ventilatie. Buiten een toenemende luchtvervuiling van buitenaf om de natuurlijke ventilatie nog complexer maken. Terwijl het technisch mogelijk is om ďbosluchtkwaliteitĒ te benaderen in woon- en werkomgevingen zonder noemenswaardig energieverlies.

Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door een slecht binnenmilieu.

Het praktisch hanteren van het Internationale Voorzorgprincipe is dan ook zeker op zijn plaats.

Op De Nationale Binnenluchtdag 2011 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. De Nationale Binnenluchtdag 2011 kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!

Group4Wellness organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;

De Nationale Binnenluchtdag 2011 (5 februari)

De Nationale Stralingsdag 2011 (21 mei)

De Nationale Akoestiekdag 2011 (24 september)

De Nationale Kunstlichtdag 2011 (10 december)

EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, luchtventilatie, luchtfiltratie, luchtionisatie, reinigingstechnieken, ruimtevaart technieken, onderzeeboot technieken, micro organismen, virussen, bacteriŽn, mijten, schimmels, gebruikerstips etc.

 

 

DE SPREKERS

Met boeiende professionele sprekers (adviseurs):

Wouter Fris, Stefan van Uffelen, Eliane Khoury, Renz Pijnenborgh, Jaap Balvers, Eric Terry, Gijs de Bont, Jan Meutzner (kunstlicht), Frits de Groot (akoestiek) en Raymond Lescrauwaet (EM straling) e.a.


Ook praktijkervaringen en demonstraties van professionals i.r.t. gezondheidsklachten en oplossingen (fabrikanten):

Dennis Dorrepaal, Robin Temmerman, Marcus Lightfoot, Anjo van Houten, Ton Willemsen, Sjoerd-jan Spiekhout, Toon Stappers, Ewoud Kuyper, Rob Luijten e.a.

DE ONDERWERPEN

Luchtventilatie, luchtfiltratie, luchtionisatie, luchtzuivering, reinigingstechnieken, ruimtevaart technieken, onderzeeboot technieken, micro organismen, virussen, bacteriŽn, schimmels, schoonmaakmiddelen, VOS, CO2, CO, NO2, H2S, O2, ozon, luchtionen, ultraviolet, vochtigheidsgraad, temperatuur, elektrische apparatuur, elektrische installaties, spaarlampen, TL buizen, netvervuiling etc.

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, aannemers, technische groothandelaren, luchttechnische winkeliers etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Raymond Lescrauwaet / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn

Ook organisator van:

De Nationale Stralingsdag , De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Akoestiekdag

PARTNERS

SVE expositie - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen Ė NIBE certificeringen

MEDIAPARTNERS

Duurzaam24TV, Fitplein.nl, Horecainrichting.com, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, Vakblad Gezond bouwen en wonen, Schoolfacilities, De Betere Wereld, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine, vakblad InTech E&I, HMN magazine, John Consemulder, Eisma Bouwmedia e.a.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de website www.denationalebinnenluchtdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.

LOCATIE

Stichting VIBA Expositie, 1500 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal luchtzuivering apparatuur plaatsen om de ruimtes zo schoon en fris als mogelijk te houden i.v.m. de aanwezige allergische personen. Tevens de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Er zijn bij de SVE Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems. Er branden een beperkt aantal TL buizen voor de minimaal gewenste verlichting te samen met daglichtintreding. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente inductieve netvervuiling zal waar mogelijk worden geŽlimineerd door netfilters.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

Zaterdag entreeprijs euro 25.-, vrijdag entreeprijs euro 50.-

Gaarne uw verplichte online aanmelding via de website: www.denationalebinnenluchtdag.nl

Contante betaling aan de kassa bij binnenkomst. U ontvangt dan direct een betalingsbewijs.INFORMATIE

Via de website www.denationalebinnenluchtdag.nl, per email: info@denationalebinnenluchtdag.nl, Group4Wellness secretariaat 020-6704352 en/of SVE expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 8 januari t/m 29 januari 2011. Alle wijzingen voorbehouden.

De Nationale Binnenluchtdag ô is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).